Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Musik A – Matematik A
sang guitar musik forårskoncert

Musik A – Matematik A

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Musik A – Matematik A

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi og kemi.

Særligt om valgfag:
Med valgfag kan du satse yderligere på de kunstneriske fag, eller du kan tone din studentereksamen yderligere i naturvidenskabelig retning.

Vælger du fransk eller spansk som 2. fremmedsprog medfører det et ekstra A-niveau fag, da studieretningen har indbygget to A-fag i sig.

Målgruppe/interessefelt:

På DG har musikken en helt særlig plads i vores bevidsthed. Mange af vores elever rejser derfor langt for at gå på lige netop vores musikstudieretning.

(pssst..... efter sommerferien sker der endnu flere fede ting for musik-eleverne. Se bare nyheden her: DG – Sound & Performance)

Studieretningen er for dig, der er interesseret i musik, kommunikation, formidling, kreativitet og kultur. Vi arbejder med forskellige kunstneriske udtryksformer inden for musik, og du opnår indsigt og færdigheder i anvendelsen af såvel musikinstrumenter som kommunikationsformer. På grund af gymnasiets lange tradition for et rigt musikliv, spiller studieretningen en vigtig rolle i skolens brede musisk-kreative miljø og giver også et godt udgangspunkt for deltagelse i frivillige aktiviteter som f.eks. forestillinger.

Med Matematik på A-niveau er denne studieretning særligt rettet mod dig, der ønsker at kombinere dine naturvidenskabelige evner med interessen for musik. 

Indhold:

Vægten vil ligge på musik, sprog, kommunikation, formidling, kreativitet, og kultur generelt.
I teori og i kreativ praksis vil vi arbejde med forskellige kunstneriske udtryksformer inden for musik, sprog og film, og du vil opnå indsigt i og færdigheder i anvendelsen så vel musikinstrumenter som nutidige kommunikationsformer.

Studieretningen vil spille en vigtig rolle i skolens brede musisk-kreative miljø og give et godt grundlag for at deltage i de frivillige aktiviteter, bl.a. kor, musical, revy og skuespil.

En studietur til musisk-kreative kulturcentre som eksempelvis London, Berlin, Wien eller Paris, vil være en mulighed.

Undervisningsformer:

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så du bliver præsenteret for mange forskellige arbejdsformer.

Desuden vil fagene samarbejde i tværfaglige projekter og anvende workshops og lignende arbejdsformer, hvor der knyttes kontakt til professionelle musikmiljøer.

Hvad siger eleverne?

Jeg synes det er mega fedt, at jeg har fået mulighed for at have en studieretning, hvor jeg både kan dykke ned i de naturvidenskabelige fag - og fx styrke mine evner i matematik - og samtidig dyrke min interesse for musik. 

 

Scroll to Top