Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Matematik – Fysik – Kemi
forsøg kemi damp

Matematik – Fysik – Kemi

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Matematik A, fysik B og kemi B

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi

Målgruppe:

Elsker du at sætte verden under lup? I denne studieretning vil du møde klassekammerater, der er fagligt nysgerrige samt drevet af en trang til at udforske og forstå. Der er rig plads til i praksis at eksperimentere med egne forsøgsdesign, og dine lærere vil samtidig udfordre dig til at tænke logisk og metodisk. Du vil møde en verden, hvor man ikke ”snakker sig frem” til svarene…. Her handler det om at udlede facts! Vi præsenterer dig for undervisning baseret på både de klassiske teorier og den nyeste forskning inden for flere felter.

Særlige muligheder:

Måske ønsker du dig en særlig udfordring? Her på gymnasiet har vi særligt fokus på at opmuntre og udvikle det potentiale, som talentfulde naturvidenskabselever har. Vi har f.eks. rig tradition for, at nysgerrige og talentfulde elever deltager i en række naturvidenskabskonkurrencer. Dine ”trænere” er i superligaen, og vi går selvfølgelig efter at vinde! Aktuelt har vi f.eks. 3 elever, der sammen vandt landsfinalen i EUSO (Europamesterskaberne i kemi/biologi/fysik) – og derefter tog de en sølvmedalje med hjem fra Østrig.

Eksempler på temaer/emner:

Vi beskæftiger os med de centrale dele af matematikken, nemlig geometri, løsning af ligninger, funktioner, vektorer, differentialregning og integralregning.

I forbindelse med projektforløb bliver der også tid til at se på mere eksotiske emner som talteori, kryptering, uendelighed, fraktaler eller lignende.

En vigtig del af matematikken er løsning af mange forskellige typer af opgaver. Herved opøves meget vigtige kompetencer som kreativitet, logisk sans, evne til at lære nyt, evne til at tænke abstrakt og i helheder og gå-på-mod.

Med udgangspunkt i solsystemet og Big Bang behandles traditionelle emner i fysik: Viden om bølger og lys er nødvendig for at forstå, hvordan vi får information om universet.

Energi og mekanik er en forudsætning for at forstå planeternes bevægelser, og kvantefysikken danner grundlag for forståelse af solens energiproduktion. Lidt mere jordnært ser vi på f.eks. atomkraft, regnbuer, raketter, lyslederkabler og hvorfor søer ikke bundfryser om vinteren.

I kemi arbejdes med stoffer vi kender fra hverdagen, f.eks. sæbe, plast, gødning, tilsætningsstoffer i mad, krudt og fyrværkeri og lægemidler. Vi ser på, hvordan de er opbygget, hvordan de virker og hvordan de påvirker os i hverdagen. Vi ser også på konsekvenser for miljøet.

I grænsefeltet mellem fysik og kemi kunne vi arbejde med nanoteknologi, hvor der i øjeblikket forskes for fuld kraft. Der forskes i nye materialer som ledende plastik, form-hukommelses metaller og medicin, der kan tilpasses til den enkelte patients sygdom.

IT bruges som et naturligt redskab i alle fag. Dataopsamling, regneark, simulations- og planetarieprogrammer introduceres grundigt, og bliver hurtigt nyttige redskaber.

Undervisningstilrettelæggelse:

Arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Eksperimenter, hvor man undersøger sammenhænge eller afprøver teori spiller en væsentlig rolle i undervisningen.
Vi arbejder emneorienteret og tematisk. Samarbejde med virksomheder og universiteter samt ekskursioner indgår som en naturlig del af undervisningen.

Videreuddannelse:

Studieretningen giver er et godt grundlag for alle naturvidenskabelige uddannelser på universiteter, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Landbohøjskolen og på ingeniøruddannelser.
Desuden giver studieretningen en god basis for alle andre uddannelser med naturvidenskabeligt islæt som laborant/bioanalytiker, levnedsmiddeluddannelserne, fysioterapeut, medicin/læge, tandlæge, jordemoder og sygeplejerske.

Hvad siger eleverne?

Har man som jeg interesse for de naturvidenskabelige fag, så er studieretningen med matematik, fysik og kemi, det helt rigtige sted at være. Jeg synes, at studieretningen er fed, fordi man får kendskab til de naturvidenskabelige metoder, og fordi man får lov til at lave og udtænke forsøg i laboratorierne. Vi arbejder altså både teoretisk og praktisk i timerne, især i fysik og kemi.

Udover at undervisningen er spændende, så sker der en masse på gymnasiet uden for undervisningstiden. F.eks. laver vi hvert år en kæmpe forestilling, hvor vi som elever sørger for, at forestillingen bliver en realitet og ikke mindst en fantastisk oplevelse for publikum. Det er derfor lige så meget det, at kunne arbejde på gymnasiet uden for undervisningstiden, der gjorde, at jeg valgte lige netop DG.

Marcus Høholt Jensen

Thorup

Matematik har altid været mit yndlingsfag, så da jeg valgte studieretning skulle den helt klart indgå. At jeg også fik fysik og kemi var en ren bonus, for fagene spiller super godt sammen. Både i fysik og kemi er det spændende at lave forsøg, men også det at komme til, at forstå teorien bag forsøget. Vores klasse har et super godt arbejdsniveau, så der er plads til både dyb koncentration og lidt sjov og ballade. Studieretningen åbner også mange døre i fremtiden, og det er helt klart også et plus for mig, hvis ikke man præcis ved, hvad man vil efter gymnasiet.

Katrine Smith

Præstbro
Scroll to Top