Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Samfundsfag A – Engelsk A – 2
fødder sofa fællesareal gruppearbejde

Samfundsfag A – Engelsk A – 2

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Samfundsfag A – Engelsk A

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi og kemi eller naturgeografi.

Særligt om valgfag: Vælger du fransk eller spansk som 2. fremmedsprog vil du få 5 A-niveau fag, da studieretningen har to A-fag indbygget i sig.

Søgning:

Denne studieretning har generelt så stor søgning, at vi danner to klasser med hver sit interessefelt. Vi opretter således både en 1.g klasse, hvor eleverne i særlig grad brænder for at kombinere Samfundsfag A/Engelsk A med interessen for erhvervsøkonomi og en anden 1.g klasse, hvor eleverne brænder for at kombinere Samfundsfag A/Engelsk A med interessen for psykologi. Det følgende henvender sig til dig, der har særlig interesse for psykologi.

Interessefelt:

Studieretningen udforsker verden omkring dig med mennesket i centrum. Tilsammen giver fagene dig forståelse for, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i bestemte sammenhænge og aldre. Her gør det ikke noget, hvis du har interesse for faget psykologi – det bliver nemlig et godt bindeled mellem fagene i denne studieretning! Du vil i den daglige undervisning i denne klasse opleve, at der aldrig blot findes én fortolkning – men at indgangene til at forstå er mange. Litteratur, medier og feltarbejde i lokalområdet bliver i den forbindelse dine vigtigste arbejdsredskaber.

Indhold:

Denne studieretning er en bred samfundssproglig studieretning, hvor vi lægger vægt på hvad der foregår i samfundet, mellem mennesker indbyrdes og det enkelte menneskes forhold til samfundet. Vi fokuserer bl.a. på kommunikation i hverdag, politik, økonomi og internationale forhold.

Emner kunne fx være partier og vælgere, familie og personlighed, fremmedhad/fjendebilleder. Det kunne være danskernes forhold til EU.

Udvekslingsrejser med engelsk som arbejdssprog er en mulighed.

Sammen kan engelsk og samfundsfag kaste lys over fortidige og nutidige internationale problemstillinger og fagtekster på engelsk kan med fordel bruges i fx projekter.

I engelsk vil der blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med litteratur fra hele den engelsksprogede verden og i tekst, film og billeder vil vi rejse til det meste af verden, hvor det engelske sprog har sat sine spor.

Interessefaget er i høj grad med til at sætte dagordenen i de andre fag.

Undervisningstilrettelæggelser:

Undervisningen vil blive tilrettelagt så du bliver præsenteret for mange forskellige arbejdsformer.

Gæstelærere og besøg udefra vil være en naturlig del af undervisningen, ligesom det vil være nødvendigt at inddrage Internettet som kilde til informationer om de emner vi beskæftiger os med.

Studieretningen kan tones i mange retninger alt efter hvilke fag du vælger som valgfag.

Du har mulighed for at vælge matematik på højere niveau, vælge yderligere samfundsvidenskabelige fag eller tone din eksamen i naturvidenskabelig, sproglig eller musisk-kreativ retning.

Hvad siger eleverne?

Jeg kan godt lide, at denne studieretning er bred og kan bruges i mange sammenhænge. Jeg vælger at tage Matematik A som et ekstra A-niveau fag. Denne fagkombination åbner en bred vifte af muligheder, når jeg senere skal vælge uddannelse.

Samfundsfag er spændende og meget relevant, fordi samfundet hele tiden ændrer sig. Det er vigtigt at være opdateret og at kunne forstå og forholde sig til arbejdet på Christiansborg – særligt da jeg snart får stemmeret.
Engelsk er vigtigt i mange sammenhænge – også hvis man vil læse videre, fordi mange uddannelser foregår på engelsk.
Vi er lige begyndt med valgfaget psykologi C, og det tegner til at blive interessant. Vi skal arbejde med psykologiske teorier og cases, som giver os en bedre forståelse af vores adfærd.

Anne-Sofie Thomsen

Sæby

 

Kombinationen af samfundsfag og engelsk passer mig godt. Begge fag er vigtige. I samfundsfag er der plads til diskussioner, og det er sjovt. Der er ingen holdninger, der er forkerte, blot man kan argumentere for dem.

Engelsk er også udfordrende, og ind i mellem tænker jeg ligefrem på engelsk.

Dette efterår arbejder vi med Amerikas historie i engelsk og demokratiopfattelser i samfundsfag. Det er særligt spændende når der er præsidentvalg i USA.

Jeg har spansk som mit andet A-niveau og psykologi på B-niveau. Jeg er mest til sprog og humanistiske fag, og er ikke så glad for matematik.

 

Mathias Stougaard Michelsen

Gerå
Scroll to Top