Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Musik A – Engelsk A
sang forestillingen

Musik A – Engelsk A

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Musik A – Engelsk A

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi og kemi

Særligt om valgfag:
Med valgfag kan du satse yderligere på de kunstneriske fag, eller du kan tone din studentereksamen i sproglig eller samfundsvidenskabelig retning.

Vælges fransk eller spansk som 2. fremmedsprog medfører det et ekstra A-niveau fag, da studieretningen har 2 A-fag indbygget i sig.

Målgruppe/interessefelt:

På DG har musikken en helt særlig plads i vores bevidsthed. Mange af vores elever rejser derfor langt for at gå på lige netop vores musikstudieretning.

(pssst..... efter sommerferien sker der endnu flere fede ting for musik-eleverne. Se bare nyheden her: DG – Sound & Performance)

Studieretningen er for dig, der er interesseret i musik, kommunikation, formidling, kreativitet og kultur. Vi arbejder med forskellige kunstneriske udtryksformer inden for musik, og du opnår indsigt og færdigheder i anvendelsen af såvel musikinstrumenter som kommunikationsformer. På grund af gymnasiets lange tradition for et rigt musikliv, spiller studieretningen en vigtig rolle i skolens brede musisk-kreative miljø og giver også et godt udgangspunkt for deltagelse i frivillige aktiviteter som f.eks. forestillinger.

Med den nye reform er der åbnet op for, at vi på DG kan udvide de faglige muligheder for elever, som elsker musikfaget. Vi udbyder derfor til næste år både vores velkendte studieretning for musikinteresserede elever, der orienterer sig i sproglig/humanistisk retning og en helt ny studieretning for musikinteresserede elever, der også gerne vil styrke deres naturvidenskabelige evner og muligheder

Indhold:

Vægten vil ligge på musik, sprog, kommunikation, formidling, kreativitet, og kultur generelt.
I teori og i kreativ praksis vil vi arbejde med med forskellige kunstneriske udtryksformer inden for musik, sprog og film, og du vil opnå indsigt i og færdigheder i anvendelsen så vel musikinstrumenter som nutidige kommunikationsformer.

Studieretningen vil spille en vigtig rolle i skolens brede musisk-kreative miljø og give et godt grundlag for at deltage i de frivillige aktiviteter, bl.a. kor, musical, revy og skuespil.

En studietur til musisk-kreative kulturcentre som eksempelvis London, Berlin,Wien eller Paris, vil være en mulighed.

I engelsk vil der blive rig mulighed for at stifte bekendtskab med litteratur fra hele den engelsksprogede verden og i tekst, film og billeder vil vi rejse til det meste af verden, hvor det engelske sprog har sat sine spor.

Undervisningsformer:

Undervisningen vil blive tilrettelagt, så du bliver præsenteret for mange forskellige arbejdsformer.

Desuden vil fagene samarbejde i tværfaglige projekter og anvende workshops og lignende arbejdsformer, hvor der knyttes kontakt til professionelle musikmiljøer.

Hvad siger eleverne?

Det der fik mig til at vælge DG, er helt klart det gode fællesskab som findes på gymnasiet, og på grund af den kunstneriske studieretning, som jeg er blevet utrolig glad for. Min interesse inden for musik er stor, og jeg havde hørt meget godt om musik-studieretning her på DG, hvor musik fylder meget. Som musikklasse spiller vi tit til gymnasiets mange arrangementer, og det styrker det sociale fællesskab rigtig meget. DG har helt klart levet op til alle mine forventninger, ikke kun fordi at det er socialt, men også fordi ”DG” tilbyder undervisning på et højt fagligt niveau. Her er det både hoved og hjerte, der bliver udfordret.

Rasmus Skannerup Hansen

Gandrup

Jeg var i brobygning på DG, og det gjorde et stort indtryk på mig. Jeg har spillet tværfløjte i mange år og synger – mest for sjov. Men jeg ville gerne lære mere om musik generelt. Derfor valgte jeg musikstudieretningen. Og så ville jeg naturligvis gerne have engelsk.

Jeg kan lide det engelske sprog, og har læst Harry Potter på engelsk. Jeg kunne godt tænke mig at bo i et engelsktalende land en gang.

Vi er meget sociale i klassen. Det betyder meget, at vi ser hinanden fra flere sider. Når man spiller musik sammen, skal man turde vise sig selv og være trygge ved dem, man er sammen med.

Anne Christine Skøtt

Vodskov
Scroll to Top