Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Samfundsfag A – Matematik A
billede 2

Samfundsfag A – Matematik A

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Samfundsfag A – Matematik A

Naturvidenskabeligt C-niveau fag:
Biologi og kemi

Særligt om valgfag:
Denne studieretning har vi skemalagt så den kan kobles til Afsætning B (fra HHX).
Vælges fransk eller spansk som 2. fremmedsprog medfører det et ekstra A-niveau fag, da studieretningen har to A-fag i forvejen.

Interessefelt:

Går du og drømmer om en spændende karriere i erhvervslivet – eller måske start af egen virksomhed?  Gennem arbejdet med European Business Game trænes din evne til innovativ tænkning og iværksætteri. Du får indblik i, hvordan både de store toneangivende virksomheder og mindre lokale virksomheder drives. Forvent derfor, at klassen fyldes med klassekammerater, der har interesse for erhvervsøkonomi. I denne klasse skærpes din interesse og diskussionslyst samtidig for alt det, der sker i samfundet – for økonomiske, sociale, politiske og internationale forhold.

Indhold:

I denne studieretning vil vi fokusere på forskellige områder af samspillet mellem individ, erhverv og samfund.

Et af hovedtemaerne er økonomi, hvor vi bl.a. ser nærmere på de vilkår, den øgede internationalisering og globalisering medfører – herunder f.eks. årsagerne til og konsekvenserne af lukning eller udflytning af danske virksomheder og arbejdspladser.

Samarbejdet med matematik gør det muligt, dels at forstå og arbejde mere konkret med økonomiske modeller og statistikker, dels at blive i stand til kritisk at kunne vurdere bl.a. mediernes brug – og misbrug – af tal og statistisk materiale, som f.eks. arbejdsløshedstallene.

Politik i Danmark og EU er et andet hovedtema. Her ser vi nærmere på, hvordan det politiske system fungerer. Vi går også tæt på demokratiets vilkår, herunder bl.a. mediernes øgede rolle og betydning, og der fokuseres på de muligheder der er for at opnå politisk indflydelse.

Der arbejdes også med magt, sikkerhed og trusler på såvel nationalt som internationalt niveau, og med inddragelse af sociologiske teorier og perspektiver, går vi tæt på bl.a. de kultur- og værdiforskelle, der ofte ligger til grund for nogle af de konflikter, der udspiller sig i det moderne, globaliserede samfund.

På det mere nære plan er det også sociologien, der hjælper os til at forstå, hvordan individets identitet bliver formet i et samspil med omgivelserne.

Et konkret eksempel på et undervisnings- eller projektforløb kunne være, at vi med udgangspunkt i en branche arbejder med: Hvilken betydning har dansk eksport, Hvilken lovgivning, skal der tages højde for?
Hvilke særlige kulturelle forhold skal man have kendskab til, for at kunne eksportere til andre lande?, Hvad betyder branchen for det danske samfunds økonomi? Hvordan udarbejder, læser og forstår man statistik og forbrugerundersøgelser?

Hvad er afgørende for prisdannelsen? Hvordan kan man sociologisk forstå samarbejde og ledelsesstil? osv.

Undervisningstilrettelæggelse:

I studieretningen arbejdes der med et mix af forskellige undervisningsformer, f.eks. klasseundervisning, foredrag, gruppe- og projektarbejde.
Der vil også være mulighed for at deltage i ekskursioner og vi holder kontakt til lokale virksomheder og institutioner. IT, internet samt en række forskellige fagprogrammer indgår som en naturlig og integreret del af undervisningen.

Hvad siger eleverne?

Da jeg skulle vælge gymnasium, stod valget lidt mellem Nørresundby og Dronninglund Gymnasium. Da jeg kommer fra Vodskov, tog mine venner på Nørresundby. Muligheden for at have samfundsfag, matematik og et handelsorienteret fag som erhvervsøkonomi gjorde, at jeg valgte DG. Man har med denne studieretning mulighed for at vælge afsætning, som arbejder godt med samfundsfag og matematik. Jeg var nervøs for de ukendte rammer på DG. Men med en rystesammentur og andre klassearrangementer, faldt jeg godt til, og har aldrig fortrudt det lidt utraditionelle valg af gymnasium. Og hvis du kommer længere væk fra, og ikke kender nogen på DG, så frygt ej – det skal nok blive tre fantastiske år, både fagligt og socialt. 

Simon Dalbøge

Vodskov

Efter 9. klasse på efterskole var det vigtigt for mig, at jeg skulle tage min ungdomsuddannelse et sted, som havde et godt socialt miljø.  Jeg var i tvivl, om det skulle være på STX eller HHX. Da jeg så fandt ud af, at DG tilbød erhvervsøkonomi og afsætning på samme studieretning, bestemte jeg, at det var her jeg skulle gå. Denne studieretning er rigtig god, fordi jeg både synes samfundsfag og økonomi er spændende. Det er rigtig godt, at man på denne studieretning kan kombinere politik og økonomi. Studieretningen er rigtig god, fordi den også tilbyder matematik, engelsk og tysk på B-niveau. Ud over dette får man også 3 studietursrejser ud af det: i 1g var vi i Tyskland, i 2g var vi i Budapest og i 3g skal vi til København. 

Amanda Kalhøj

Sæby
Scroll to Top