Hjem / Ny DG elev? / Studieretninger / Biologi A – Kemi B – Idræt B
springgymnastik

Biologi A – Kemi B – Idræt B

– naturvidenskabelig studieretning

Studieretningsfag:
Biologi A – Kemi B – Idræt B

 

Målgruppe:

Elever med særlig interesse for biologi, krop/idræt og sundhed. Denne studieretning er særligt tilrettelagt, så den spiller godt sammen med Idræt B. Studieretningen giver en god basis til dig der ønsker en uddannelse med et naturvidenskabeligt islæt som f.eks. laborant/bioanalytiker, levnedsmiddeluddannelserne, fysioterapeut, medicin/læge, tandlæge, jordemoder og sygeplejerske

Interessefelt:

På DG har vi i mange år haft en stærk idrætsfaglig orientering og nogle meget søgte idrætslinjer. Vores idrætsprofil videreføres i denne studieretning, da vi som et af 20 gymnasier i Danmark, er blevet godkendt til at inddrage Idræt B som studieretningsfag.

Du kan som elev i denne klasse se frem til, at faget idræt i hverdagen kommer til at spille en meget fremtrædende rolle på tværs af fagene. Det vil f.eks. være temaer i relation til kost, træning og sundhed, der står centralt i flere fag i undervisningen. Forvent, at du kommer til at gå i klasse med elever, der brænder for at dyrke idræt og som ønsker at dyrke faget på det absolut højeste niveau, som udbydes i de gymnasiale uddannelser.

Eksempler på temaer/emner:

Den enkelte skal have viden om kroppen og dermed forudsætninger for at kunne vælge en livsstil, hvor træning og sund kost er en naturlig del.
Ud fra beskrivelsen af kroppen og dens funktioner fx åndedræt og kredsløb, ses på, hvordan kroppen reagerer under arbejde og hvorledes den kan blive påvirket af doping, fx EPO og anaboliske steroider.

Eleverne skal lære at tilrettelægge en fysisk træning for sig selv og andre.

I praktisk idræt skal eleverne lære at lave opvarmnings- og styrketræningsprogrammer, og træne færdigheder i fx boldspil og bevægelse til musik.

Eleverne får viden om forebyggelse og behandling af sygdomme. Hvad er eksempelvis influenza og hvordan undgår man den?

Forholdet mellem arv og miljø illustreres i forskellige sammenhænge i såvel natur som hos mennesker. Et eksempel er udvikling af menneskers muskelstyrke. Nogle mennesker har arvelige anlæg for at få store muskler, men det rigtige miljø, dvs. den rigtige kost og træning er afgørende for, at muskler kan udvikles.

Bioteknologi er et vigtigt område. Der arbejdes eksempelvis med, hvordan gensplejsning bruges i produktionen af fødevarer, og hvordan et foster kan undersøges for genetiske fejl.

I undervisningen arbejdes der endvidere med miljøet i et lokalt og hvordan forurening af naturen skaber problemer overalt på kloden.

Matematik bidrager med forskellige værktøjer, der skal bruges i forbindelse med beregninger og prognoser.

Derudover gives der en bred viden inden for alle matematikkens kerneområder, lige fra klassisk geometri til de nyeste anvendelser af IT-baserede modeller. Denne viden trænes bl.a. gennem løsning af konkrete opgaver samt gennem arbejde med lidt større sammenhængende projekter.

Undervisningstilrettelæggelse:

Undervisningen tilrettelægges som tematiske forløb med et naturligt samspil mellem teori og praksis.
Studieretningen lægger op til forskellige arbejdsformer. Der anvendes eksperimentelle arbejdsmetoder såvel i laboratoriet som i omgivelserne.

Eksempelvis kan der laves undersøgelser i lokale idrætsklubber for at indsamle viden om det danske idrætsliv.

Hvad siger eleverne?

Jeg har valgt denne studieretning, fordi jeg synes det er fedt, når alt går op i en højere enhed. Det gør det i høj grad her, biologien og idrætten supplerer hinanden virkelig godt. Så det man lærer i det ene fag, kan du bruge i det andet. Men det er ikke kun fagene der er fantastiske, det er også de mennesker man går sammen med i hverdagen, og det tætte fællesskab man får. Studieturen til La Santa var bestemt ikke et minus, det var et paradis af sport og den fedeste oplevelse!

Katrine Larsen

Vodskov

Jeg har valgt denne studieretning, fordi idræt altid har været en vigtig del af min dagligdag. Valget lå lige til højre benet, da biologi fylder rigtig meget og jeg kunne kombinere det med Idræt B. Disse to fag supplerer hinanden rigtigt godt, da man lærer mange ting i biologi, som man også kan bruge i idrætstimerne. Man får en dybere forståelse for mekanismerne bag træningen. Det fede er, at vi alle er interesseret i idræt, så folk er altid fuldt koncentreret i idrætstimerne, og de giver den maks gas i timerne. Endnu et plus er studieturen, som for vores vedkommende gik til Club La Santa. Dette var en unik mulighed for at dyrke alt det idræt, man ville samtidig med, at det gav et yderst godt sammenhold.

Martin Oien Nielsen

Dybvad
Scroll to Top