Studierejser

Før rejsen:

 • Hver klasse tilbydes en studierejse som del af den faglige undervisning. Rejselærerne fastlægger i samarbejde med klassen/holdet rejsens program. Programmet skal opfylde faglige og bekendtgørelsesmæssige krav. Programmet skal forud for rejsen godkendes af international inspektor.
 • Lærerne informerer klassen/holdet om skolens regelsæt i forbindelse med rejsen, og diskuterer herunder nødvendige og rimelige adfærdsregler af hensyn til den fælles faglige og sociale oplevelse, samt for udvekslingsrejser særlige forhold, der bør iagttages ved ophold i en familie i den givne kulturkreds.
 • Hjemmet orienteres skriftligt i rimelig tid forud for rejsen. Orienteringen indeholder bl.a. rejsens pris, rejsens formål og program, kontaktadresse under opholdet, forsikringsforhold, adfærdsregler, indhentelse af forældre og elevaccept.
 • Egenbetalingen i forbindelse med en almindelige studierejse må max være 4000 kr.
 • Rejselærerne kan, hvor det skønnes formålstjenligt, holde en orienteringsaften om rejsen/genbesøget for eleverne og deres forældre.
 • Alle elever skal være dækket af en rejseforsikring, der dækker lægebehandling og ledsaget hjemtransport. Det gule, og hvis relevant også det blå, sygesikringskort skal medbringes på rejsen.
 • Eleverne skal orientere rejselærerne, hvis der er særlige forhold af helbredsmæssig og/eller personlig karakter, som kan påvirke elevens deltagelse i rejsen

Under rejsen: ”Adfærdsregler”

 • Hensyn og ansvarlighed skal præge studierejsen såvel deltagerne indbyrdes, som i forhold til andre. Deltagerne repræsenterer skolen udadtil. Alvorlige overtrædelser af reglerne på studierejsen vil medføre uledsaget hjemsendelse på elevens (hjemmets) regning.
 • Eleverne er – uanset alder – på ethvert tidspunkt under rejsen undergivet de fælles aftaler og adfærdsregler, og forpligtede til at følge anvisninger fra lærerne.
 • Under studierejsen er undervisningen henlagt til udlandet, og alle er forpligtede til at deltage i rejsens faglige og programsatte arrangementer.
 • Evt. omgang med alkohol kræver ansvarlighed, således at deltagerne på et hvilket som helst tidspunkt er i stand til at tackle en given situation fornuftigt.
 • I forbindelse med progamsatte faglige og kulturelle aktiviteter må indtagelse af alkohol ikke finde sted.
 • Indtagelse af euforiserende stoffer må på intet tidspunkt finde sted.
 • I friperioder skal eleverne færdes i grupper, og må ikke uden foregående aftale med lærerne færdes alene. Overnatning skal altid finde sted på indkvarteringsstedet/hos værtsfamilien
 • Lærerne er parate til at bistå eleverne inden for og uden for det fastlagte program. Klassen/holdet og lærerne aftaler forud for rejsen, hvordan eleverne kan komme i kontakt med lærerne i de tilfælde, hvor ikke alle er samlede til fælles arrangementer. De praktiske forhold vil afhænge af rejsemål, program, klasse/hold osv. og må derfor afpasses efter forholdene på den enkelte rejse.

Efter rejsen:

 • Lærerne evaluerer sammen med klassen turens faglige og sociale udbytte.
Scroll to Top