Hjem / DG elever! / Fra DG til elev / Skoleregler / Brug af IT til eksamen

Brug af IT til eksamen

Brug af computer:

Som udgangspunkt forudsættes det, at du selv medbringer en computer til prøver og eksamen. Kun i ganske særlige tilfælde, kan det komme på tale, at låne udstyr af skolen.

Det er ikke tilladt, at skaffe sig (eller selv yde) uretmæssig hjælp via adgang til internettet eller andre computere.

Aflevering foregår elektronisk. Det er muligt, at få scannet dokumenter ind under prøven/eksamen, men udprintning er ikke mulig via skolens udstyr.

Vi benytter "Exam Cookie" til monitorering af elevernes computere under skriftlige terminsprøver og eksaminer. Optagelserne gemmes i tre uger, hvorefter de slettes. 

Forsikringsforhold:

Det er dit eget ansvar, at dit udstyr er forsikret, hvis der skulle ske noget med det under prøver/eksamen.

Tekniske problemer:

Det er dit eget ansvar, at computeren virker, og at du får afleveret det rigtige produkt/dokument til bedømmelse. It- vagten vil selvfølgelig hjælpe i en nødsituation, hvis det på nogen måde er muligt. I tilfælde af datatab, strømsvigt, udfald af internetadgang eller andet, så fortsætter eksamen alligevel. Om nødvendigt må der skrives videre i hånden. Det er derfor meget vigtigt, at man løbende tager backup under prøven/eksamen – gerne på ekstern disk (f.eks. usb-stick).

Scroll to Top