Skolefester

Vi holder 4-6 skolefester om året. De afvikles normalt fra kl. 21.00 – 02.00.

Årets første skolefest, i august/september er også speciel. 2. + 3.g’erne har adgang fra kl. 20.00, men fra kl. 19.00 spiser og hygger 1.g’erne sig sammen med deres tutorer og tovholder.

Holdninger:

  1. Vi synes skolefester hører til på et gymnasium. Det styrker fællesskabet og virker derfor positivt ind på hverdagen.
  2. Forudsætningen er naturligvis at man opfører sig ordentligt over for hinanden, herunder undgår enhver form for mobning og kun indtager øl/vin med måde og holder sig langt væk fra stoffer.

Regler:

  1. Skolens almindelige ordensregler er gældende, bortset fra de specielle bestemmelser vedr. øl, vin og alkoholsodavand.
  2. Kun skolens nuværende elever har adgang. Man må altså ikke tage kærester, venner o.a. med.
  3. Alkohol: Man kan købe øl, vin og alkoholsodavand, – alt med måde. Det er forbudt at medbringe øl, vin og spiritus til festerne.
  4. Stoffer er totalt bandlyst.
  5. Den enkelte betaler for evt. skade han eller hun måtte forårsage med mindre skaden er, at opfatte som hændeligt uheld. Overdreven indtagelse af alkohol er skærpende omstændighed.
  6. Hvis man forlader festen før festen er slut, kan man ikke komme ind igen. Til gengæld er der et udeområde ved musiklokalerne, hvor man kan få frisk luft.

Tilsyn:

Der er altid lærertilsyn ved skolefester og professionel vagt ved døren. Man skal rette sig efter tilsynet.
Hvis de tilsynsførende lærere skønner, at man ikke på forsvarlig vis kan tage hånd om sig selv, vil hjemmet blive kontaktet, og man vil blive sendt hjem, evt. med taxa for egen regning.

Sanktioner:

  1. Hvis ikke festen afvikles efter ovenstående rammer kan rektor efter drøftelse med elevrådet aflyse en eller flere fremtidige fester.
Scroll to Top