IT

IT anvendes i alle fag og elever opfordres til at medbringe egen computer til undervisningen. Vores progressionsplan for digital dannelse dækker områder som digitale vaner, opførsel på nettet, sikkerhed og koder.

I forbindelse med undervisningen accepteres ikke-undervisningsrelateret brug af computer ikke.

 • Skolens netværk må anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning, informationssøgning og andre aktiviteter, der er relevant for undervisning og læring.
 • Skolens netværk må ikke bruges i kommercielt øjemed.
 • Du opfordres til at medbringe egen computer og kan få adgang til internettet via gymnasiets trådløse netværk.
 • I samråd med den enkelte faglærer kan du aftale hensigtsmæssig brug af bærbar computer i undervisningen.
 • Du skal bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk.
 • Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.
 • Du skal altid huske at logge af netværket, når du forlader maskinen.
 • Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af skolens netværk – f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens netværk, e-mailsystem, internet o.l. ikke må finde sted.
 • Du må ikke foretage handlinger ved brug af skolens netværk, der efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme.
 • Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret.
 • Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens netværk (udtalelser, kopiering mm.)
 • Du skal overholde god it-etik på internettet. Ved brug af skolens netværk optræder du på nettet som repræsentant for skolen. Du må derfor f.eks. ikke besøge forbudte hjemmesider. Du må heller ikke optræde anonymt, ligesom chikane af andre brugere eller virksomheder ikke er tilladt.
 • Du må kun anvende skolens navn og logo i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til skolens virksomhed.
 • Du må ikke ændre på skolens computere og/eller installere programmer på computeren medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.
 • Du må ikke installere spil på skolens maskiner.
 • Du må ikke foretage handlinger, der kan ødelægge skolens computere eller netværk ved f.eks. at bryde sikkerhedssystemet eller ved at sprede virus.
 • Du er forpligtet til at holde dig orienteret om ændringer af regler for anvendelse af it på skolen.
 • Hvis du medbringer din egen bærbare computer og går på skolens net, skal du have installeret et opdateret virusprogram på din computer.

Sanktioner:

 • Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere inddrages.
 • I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.
 • Ved ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens netværk risikerer du få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf.
 • Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling.
 • Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, eleven foretager.
 • Ved driftsmæssige forstyrrelser og begrundet mistanke om alvorligt misbrug kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksatte undersøgelser. Forinden en sådan gennemgang skal den enkelte bruger orienteres.
 • Overtrædelse af regler for brug af IT på Dronninglund Gymnasium vil af skolen blive betragtet som alvorligt misbrug.
Scroll to Top