Hjem / Organisationen / Om DG / Værdigrundlag

Værdigrundlag

Dronninglund Gymnasium er et almentdannende og studieforberedende gymnasium på et højt niveau.

Desuden lægger vi vægt på at være:

Et gymnasium, der kombinerer en tydelig lokal forankring med et internationalt udsyn og perspektiv.

Det betyder bl.a:

 • At vi samarbejder med de lokale folkeskoler og efterskoler og udbyder undervisning for deres elever, fx den årlige musikkaravane, 10. gymnasial, Naturvidenskabelige Dage og testpiloterne fra 7. klasse.
 • At vi inddrager lokale politikere, virksomheder, foreninger og organisationer i vores bestræbelser på at gøre undervisningen virkelighedsnær og konkret.
 • At eleverne deltager i ekskursioner rundt om i Danmark og studieture til Europa.
 • At vi holder kontakten vedlige til vores udvekslings- og venskabsgymnasier, fx i Tyskland og Spanien, og løbende arbejder på at opdyrke nye kontakter.
 • At vi støtter elevernes deltagelse i frivillige projekter og aktiviteter, der har fokus på opfyldelsen af de 17 Verdensmål, herunder bæredygtig udvikling.
 • At tidligere elever, der har arbejdet eller opholdt sig i udlandet, inviteres ”hjem” for at berette om deres oplevelser og inspirere nuværende elever til at udforske verden.

Et gymnasium med faste, overskuelige rammer, hvor fællesskabet bygger på gensidig respekt og dialog, og hvor vi passer på og tager hensyn til hinanden.

Det betyder bl.a:

 • At de fysiske og arkitektoniske rammer på Dronninglund Gymnasium giver gode betingelser for skolearbejde og samvær.
 • At skolens åbne fællesareal fungerer som et mødested for alle elever på tværs af årgangene i frikvartererne og som ét kæmpe grupperum i forbindelse med undervisningen.
 • At arealet let forvandles til en ramme om festlige begivenheder, som fx forestilling, gallamiddag, juleafslutning og koncerter
 • At elevernes trivsel har høj prioritet, og at vi derfor er stolte over, at eleverne ved de årlige elevtrivselsundersøgelser tilkendegiver, at de stortrives.
 • At mobning og udelukkelse fra fællesskabet ikke bliver tolereret – hverken ansigt til ansigt eller via sociale medier på nettet.
 • At den enkelte har krav på at føle sig tryg og accepteret. Det er derfor en af klasseteamenes vigtigste opgaver at sikre en god klasserumskultur i den enkelte klasse.
 • At skolens ledelse og lærere inddrager eleverne og elevrådet i beslutninger på mange niveauer fx i forhold til planlægning af undervisningen, fester, traditioner, skoleregler og events.

Et gymnasium med samarbejdende og engagerede lærere, der udfordrer eleverne i et inspirerende læringsmiljø med fokus på pædagogisk nytænkning.

Det betyder bl.a:

 • At vores elever møder ”den gode anderledeshed” gennem en række lærere med forskellige holdninger og vinkler på livet og det faglige stof.
 • At vi har en lang tradition for fælles pædagogisk udvikling gennem lærersamarbejde, fx treårige udviklingsprojekter.
 • At bevægelse, innovation og digitale medier bruges som pædagogisk og faglig løftestang i et forsøg på at motivere forskellige elevtyper.
 • At vi prioriterer teamsamarbejde og lærersamarbejde omkring den enkelte klasses faglige udvikling og trivsel højt.
 • At talentfulde elever tilbydes udfordringer på højt fagligt niveau, fx deltagelse i Nordjysk Akademi, European Business Games, Science Cup og talentforløb inden for en række fag.
 • At vi arrangerer ekstraundervisning og lektiecafe for elever, der har behov for ekstra støtte.
 • At elever sendes på ”Chokoladefabrikken” for at skrive de afleveringer, som de mangler at aflevere.
 • At eleverne opdrages til medbestemmelse og demokrati, bl.a. via teamets deltagelse i klassens time og klassemøder.

Et gymnasium med en stærk kreativ, sportslig og musisk profil.

Det betyder bl.a:

 • At elever og lærere producerer en større teaterforestilling, hvor lyd, lys, skuespil, musik og dans går op i en højere enhed.
 • At idræt spiller en central rolle i skolens dagligdag, fx via inddragelse af bevægelse og energizers i undervisningen.
 • At hele skolen mødes ved den månedlige fællessamling XL med debat, filmklip, musik og oplæg udefra.
 • At musikholdene samarbejder på tværs af årgangene om musikprojekter i og uden for undervisningen.
 • At årets juleafslutning altid har karakter af en minirevy med alternative tolkninger af juleevangeliet på programmet.
 • At aktivitetsmodulet om tirsdagen og fællesmodulet om torsdagen skemalægges med forskellige faglige og sociale aktiviteter.
 • At fodboldturneringen (m/k) afsluttes med et festfyrværkeri af en finale en fredag i oktober.
 • At idrætslærerne tilbyder alternative sportsaktiviteter som fx 3g-løb og extremsport.
 • At elever hvert år producerer et antal kortfilm.
 • At elever dyster om den årets Alfapris, som uddeles til elever med litterære ambitioner og evner.

Et gymnasium, der styrker fagligheden og det sociale fællesskab gennem en række aktiviteter og oplevelser, der rækker ud over undervisningen.

Det betyder bl.a:

 • At vi tilrettelægger et særligt ”kørekort til gymnasiet”, med bl.a. en 3-dages skovskole, hvor der løses sjove og udfordrende teambuilding opgaver i hold på tværs af klasser og en temadag om sprog, der mest af alt ligner et stand-up show.
 • At elever tilbydes en Kulturtur i november til København
 • At idrætsdagen frem for alt er en social aktivitet med alternative idrætsdiscipliner og fantasifuld udklædning og afsluttende tovtrækkeri.
 • At vi har vores eget e-sportslokale og et hold, der deltager i landsdækkende konkurrencer.
 • At vi organiserer kreative konkurrencer, hvor hele klassen i fællesskab skal løse et konkret problem fx. at skære gymnasiets flotteste græskar til Halloween.
 • At vi afvikler “fællesskabsdage”, hvor hele skolen deltager.
 • At spilglade elever holder sig vågne natten igennem til Game Night.
 • At de frygtløse mødes og ser film natten lang til til Horror Night.
Scroll to Top