Hjem / Organisationen / Om DG / Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Et vindue mod verden

Åbenhed overfor verden udenfor gymnasiets mure er en vigtig og central del af det almene gymnasium.

Gennem årene har vi på DG derfor udviklet og etableret tætte bånd med en række gymnasier rundt om i Europa – til gensidig glæde for begge parter.

Vi har gennem årene gennemført en lang række projekter i samarbejde med andre gymnasier i Europa.

Vi har desuden været værter for udenlandske elever, der har deltaget i Erasmus+ student mobilities og lærere, der har deltaget i Erasmus+ job shadowing.

Vi har siden 2013 deltaget i flere længerevarende "school partnerships".

Erasmus+ Akkreditering

Siden 2022 har DG været en Erasmus+ akkrediteret skole.

I den forbindelse har vi gennemført en række elev- og lærermobiliteter til hhv Tjekkiet, Spanien, Tyskland, Belgien og Sverige.

Elevaktiviteterne har karakter af "Two weeks abroad" hvor danske elever tilbringer 14 dage på en af vores partnerskoler, og vi er så til gengæld værter for deres elever.

Erasmus+ projekt 2017-2020: Europeans on the Move: The Opportunities and Challenges of Migration.

Projektet var et samarbejde med fire europæiske skoler i hhv. Berlin/Tyskland. Cordoba/Spanien, Rejkavik/Island og Tolmin/Slovenien. Det blev støttet af midler fra EU.

Det faglige fokus var unges viden om og engagement i migrationsforhold dels i deres eget land, dels i andre europæiske lande.

Comenius project 2013-2015: Yes We Can: Young people and Democracy

Fra 2013-2015 deltog vi i et internationalt samarbejde med 4 andre lande. Det var et Comenius Skolepartnerskab, støttet af EU-midler. Det faglige fokus var unges deltagelse og engagement i demokratiske processer i de fem deltagende lande.

spanien

I.E.S Lopez Neyra i Córdoba, Spanien

Kontakten til den sydspanske skole i Cordoba startede ved et tilfælde. Hanne Berg, som underviste i spansk, tog kontakt til skolen i forbindelse med en studietur til Sydspanien i 1997. Klassen ønskede at komme på skolebesøg. I.E.S Lopez Neyra tog i mod vores elever og lærere med åbne arme og siden da har elever og lærere holdt kontakten ved lige både i forbindelse med udvekslingsture og studieture for 2g.
Desuden har vi arbejdet sammen med I.E.S Lopez Neyra i to Comenius projekter i hhv 2009-11, 2013-15, og 2017-20.

tyskland

Pulheim -Tyskland

Dronninglund Gymnasiums kontakt til det tyske gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium i Pulheim nær Köln har haft 15-års jubilæum.

Kontakten havde oprindeligt karakter af årlige udvekslingsrejser med genbesøg og privat indkvartering.

london

NewVic College London

I 2005 indledtes et samarbejde med NewVic College i Øst London.

Siden da har elever fra NewVic, som er et multietnisk college med elever fra over 20 forskellige lande, besøgt Dronninglund Gymnasium, og danske elever har været på skolebesøg i NewVic i forbindelse med studieture til London
Vores kontakt på skolen er, Mark Evison , som bl.a underviser i Travel and Tourism.

london

Athen – Grækenland

Siden 2005 har Dronninglund Gymnasium haft en kontakt til et gymnasium i Athen. I efteråret 2005 besøgte gymnasiets rektor Joanna Psina Dronninglund. Siden da har 2 danske klasser besøgt gymnasiet i Athen og samarbejdet med græske elever, og nydt godt af den græske gæstfrihed.

luxemburg

Echternacht -Luxemburg

Kontakten mellem Dronninglund Gymnasium og Echternacht startede i sommeren 2003.
Projektet, ”Exploring Luxembourg and Denmark” kom i stand i på baggrund af et samarbejde mellem to lærere, Anne-Mie Nielsen, Dronninglund Gymnasium og Anne-Marie Reuter, Lycée classique et technique d´Echternach.
Udvekslingsprogrammet blev støttet af den danske konsul for Luxembourg, Ernst Trillingsgaard og Nordjyllands Amt.

skole_tyskland

Berlin

Siden 2013 har vi haft kontakt til Carl-Friedrich-von-Siemens Oberschule, Berlin, Germany.

Vi har dels udvekslet lærere, dels elever i forbindelse med Comenius og Erasmus+ projekter.

Vores 2g-klasser har desuden besøgt skolen, når studieturen er gået til Berlin.

Scroll to Top