Hjem / DG elever! / Fra DG til forældre / Skole-hjem-kontakt

Skole-hjem-kontakt

Åbent og konstruktivt samarbejde

Vi lægger meget vægt på et godt, åbent og konstruktivt samarbejde med forældre, således at eventuelle problemer, der måtte opstå i relation til eleverne, kan blive løst hurtigt.

Derfor beder vi forældre kontakte os, hvis de synes der er problemer i relation til deres børns skolegang eller hvis man mener, der er noget på skolen, der ikke fungerer, som det bør.

Vi vil gerne have kritik frem, således at vi kan overveje den og evt. ændre praksis. Omvendt vil vi under respekt for myndighedsloven kontakte forældrene, hvis vi oplever, at der er problemer, som skal tages hånd om.

Forældremøder

Vi afholder forældremøder, hvor eleverne deltager, i begyndelsen af 1.g (september måned) for at give forældrene lejlighed til at se og høre klassens lærere og elever.

Derefter er der ikke flere faste forældremøder, men der indkaldes til møde, hvis der er særlige behov.

Karakterer

1g-eleverne får karakterer 2 gange om året i 1g: februar og juni.

2g og 3g får desuden karakterer i december måned.

Karaktererne offentliggøres via Lectio og man logger sig ind via elevens password.

Hvis eleven ikke giver forældrene adgang til at se karaktererne, og eleven ikke er fyldt 18 år, så er forældrene meget velkomne til at kontakte os, og karaktererne vil i så fald blive udleveret i papirform til forældrene.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er forældre velkomne til at kontakte vores rektor.

Lærerforsamlingsmøder

Umiddelbart efter karaktererne er offentliggjort i Lectio mødes klassens lærerteam, rektor og studievejleder for at gennemgå karaktererne for den enkelte elev. I de tilfælde, hvor karaktererne giver anledning til bekymring, eller hvor studentereksamen kan komme i fare, vejledes eleven i form af en udtalelse fra lærerforsamlingen. Denne offentliggøres for eleven i Lectio.

Hvis en elev har vist stor fremgang eller har brug for et opmuntrende råd, så kan det ligeledes fremgå af udtalelsen fra lærerforsamlingen.

Konsultationer

Hvert år i november – december afholdes forældrekonsultationer for 1g, hvor den enkelte elev og hans/hendes forældre har mulighed for at møde faglærerne og bl.a. få en snak om elevens faglige udvikling. Normalt afsættes 10 minutter pr. faglærer.

Via Lectio (bag elevens log-in) skal elev og forældre vælge hvilke lærere, der ønskes konsultation med og efterfølgende, vil man kunne se en plan over de enkelte konsultationstider.

Scroll to Top