Hjem / DG elever! / Fra DG til elev / Studievejledning

Studievejledning

Når du går på DG, gør vi alt hvad vi kan, for at sætte trivslen først. Det gør vi blandt andet gennem vores studievejledere, som hver dag står klar til at hjælpe. 

Gennem alle 3 år på DG vil du møde to typer vejledere. Du har dels en fast studievejleder på gymnasiet og dels en vejleder tilknyttet Studievalg i Aalborg.

Din vejleder her på gymnasiet har først og fremmest den funktion at hjælpe dig til at gennemføre uddannelsen med størst muligt fagligt og personligt udbytte.

Men hvad kan du så få hjælp til?

Det korte svar er: alt, der påvirker dig i dagligdagen. 
Det lidt mere uddybende svar er, at det kan beskrives i tre kategorier:

1) Faglig og metodisk vejledning
2) Individuel og kollektiv rådgivning til gennemførelse af uddannelse.
3) Uddannelses- og erhvervsvejledning

Individuel rådgivning:

Din vejleder på gymnasiet har faste ugentlige træffetider på studievejlederkontoret, hvor du trygt kan fortælle og få råd om problemer med fagene, kammeraterne, livet udenfor skolen eller noget helt fjerde. Du kan også komme og spørge om SU, værnepligt, udlandsophold, orlov og lignende.

Din studievejleder har tavshedspligt og er altid parat til at hjælpe – også udenfor træffetiderne. Det er ganske almindeligt at besøge studievejlederen, og desuden er det ”gratis” i forhold til skolens forsømmelsesstatistik (dvs. fravær).

Vi kan også henvise til den psykolog, der er tilknyttet gymnasiet. Kontakt til psykologen skal ske gennem din studievejleder.

Øvrige opgaver:

Studievejlederne står også for brobygningskurser for 9. og 10 klasse og introduktionskurser for 8.klasse.

Du er også velkommen til som gammel elev at kontakte din studievejleder og få råd og vink m.h.t. uddannelse og udfyldning af skemaer.

Dronninglund Gymnasiums vejledere har delt klasserne imellem sig, men der er intet til hinder for at benytte en anden end din ”egen”.

Kort sagt: studievejlederne er til for at hjælpe og sørge for, at du kommer godt igennem din uddannelse.

Scroll to Top