Hjem / DG elever! / Fra DG til elev / Praktisk info / Karakterer og konsultationer

Karakterer og konsultationer

Hvert år i november – december afholdes forældrekonsultationer, hvor den enkelte elev og hans/hendes forældre har mulighed for at møde faglærerne og bl.a. få en snak om elevens faglige udvikling. Normalt afsættes 10 minutter pr. faglærer.

Eleverne og deres forældre (hvis eleven er under 18) vil få en invitation til konsultation i november via deres e-boks.

Via lectio, gymnasiets elektroniske administrationssystem, skal elev og forældre vælge hvilke lærere, der ønskes konsultation med og efterfølgende, vil man kunne se en plan over de enkelte konsultationstider.

Karaktergivning

Der gives karakterer to gange om året i 1g. Karaktererne gives normalt i februar og juni. 2g- og 3g-eleverne får også karakterer i december. Datoerne fremgår af lectios månedskalender.
Karaktererne vises i lectio, og den enkelte elev får adgang til sine karakterer via sin personlige lectiokode. Det er også muligt at printe karaktererne ud.

For elever under 18 år skal karaktererne også være tilgængelige for forældrene.

Hvis eleven ikke giver forældrene adgang til at se karaktererne, så er forældrene meget velkomne til at kontakte os, og karaktererne vil i så fald blive udleveret i papirform til forældrene.

I forbindelse med karaktergivningen afholdes der desuden lærerforsamlingsmøder med rektor, klassens team og studievejleder.

Her behandles den enkelte elev med udgangspunkt i de afgivne karakterer, og lærerforsamlingen kan vælge at give den enkelte elev vejledning i forhold til den fortsatte skolegang. I så fald vil det fremgå af karakterbladet.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer, er forældre velkomne til at kontakte vores rektor.

Scroll to Top