Elevbetaling

Hvilke udgifter kan man forvente?

Bestilling af billetter

Alle billetter til arrangementer bestilles og betales via Safeticket.

Undervisningsmidler

Langt de fleste bøger, der skal bruges i undervisningen, kan lånes gratis af skolen. Der er dog nogle få undervisningsmidler, eleven selv skal anskaffe. Det drejer sig om et matematikprogram, diverse IT-programmer og elektroniske ordbøger, som koster ca. 400 kr. for adgang i 3 år.

I forbindelse med skolestart opkræver vi desuden ca. 400 kr. til diverse introduktionsaktiviteter som fx. skovskole og fællesspisning.

Elever skal selv købe det nødvendige papir, herunder eventuelt specialpapir. Elever kan frit printe og kopiere undervisningsrelevant materiale fra skolens maskiner.

Aktiviteter ud af huset

I løbet af gymnasietiden vil der, som en del af undervisningen, blive planlagt ekskursioner og studieture i fagene.

Det nuværende loft for egenbetaling til forskellige ud-af-huset- og rejseaktiviteter i løbet af de 3 år er 7500 kr., som skal dække rejse, overnatning og morgenmad
Alle elever vil fx få tilbudt en studierejse i 2.g i forbindelse med undervisningen i et flerfagligt forløb, og Kulturturen til København er ligeledes et tilbud til alle elever. Desuden vil enkelte klasser og hold få tilbudt ekskursioner i Danmark og kortere studierejser til udlandet i forb. med undervisningen i fagene.

Leje af elevskab

Der er mulighed for at leje et elevskab, pris: 50 kr. pr. skoleår. Hvis man mister nøglen, dækker depositummet for en ny cylinder/nøgle. Ønsker man fortsat at leje skabet betales et nyt depositum på 50 kr. Udlejningen foregår gennem kontoret.

Scroll to Top