Elevbetaling

Hvilke udgifter kan man forvente?

Bestilling af billetter

Alle billeter tiol arrangementer bestilles og betales via Safeticke.

Undervisningsmidler

Langt de fleste bøger, der skal bruges i undervisningen, kan lånes gratis af skolen. Der er dog nogle få undervisningsmidler, eleven selv skal anskaffe. Det drejer sig om et matematikprogram, diverse IT-programmer og elektroniske ordbøger, som koster 400 kr. for adgang i 3 år.

Desuden skal eleven købe det nødvendige papir, herunder eventuelt specialpapir. Elever kan frit printe og kopiere undervisningsrelevant materiale fra skolens maskiner.

Aktiviteter ud af huset

I løbet af gymnasietiden vil der, som en del af undervisningen, blive planlagt ekskursioner og studieture i fagene.

Det nuværende loft for egenbetaling til rejseaktiviteter i løbet af de 3 år er 7500 kr, som skal dække transport til rejsemålet, ophold og morgenmad.
Alle elever skal på skovskole i 1.g og vil få tilbudt en studierejse i 2.g i forbindelse med undervisningen i et flerfagligt forløb. Desuden vil enkelte klasser og hold få tilbudt ekskursioner i Danmark og kortere studierejser til udlandet i forb. med undervisningen i fagene.

Leje af elevskab

Der er mulighed for at leje et elevskab, pris: 50 kr. pr. skoleår. Hvis man mister nøglen, dækker depositummet for en ny cylinder/nøgle. Ønsker man fortsat at leje skabet betales et nyt depositum på 50 kr. Udlejningen foregår gennem kontoret.

Scroll to Top