Hjem / Ny DG elev? / Slotskollegiet / Hvordan ansøger du?

Hvordan ansøger du?

Hvordan gør du helt konkret, hvis du ønsker at bo på Slotskollegiet?

Slotskollegiet optager løbende nye beboere, som der bliver ledige studieboliger til.

Det er muligt at blive skrevet på venteliste, hvis der aktuelt ingen ledige studieboliger er eller hvis man først søger om at flytte ind på et senere tidspunkt (f.eks.  august måned i det år, hvor man starter i gymnasiet – eller når man starter i 2.g – eller når man bliver 18 år osv.)

Som udgangspunkt har vi for indflytning til august i det kommende skoleår ansøgningsfrist d. 15. marts.

Herefter vil vi fordele de boliger, der bliver ledige pr. 1/8 det kommende skoleår. Når du har indsendt din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Man modtager besked, om man faktisk vil blive tilbudt en bolig senest 1. maj i det aktuelle år.

Er der flere ansøgere, end vi har studieboliger til, vil de ansøgere, der ikke umiddelbart optages på kollegiet, få tilbudt plads på en venteliste, da der kan opstå et antal ledige pladser i løbet af året. Det vil normalt være afgørende for at blive optaget på kollegiet i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på den ønskede studieretning.

Ansøgningen til vores Slotskollegie kan dog også indsendes på andre tidspunkter af året, og vi modtager gerne din ansøgning, når du har besluttet dig.

Ansøgning foregår ved, at du sender en ansøgning pr. mail til Dronninglund Gymnasium.

Vi anbefaler dog, at du først kontakter rektor Lars Jørgensen: lj@drlund-gym.dk tlf. 98843044 – for at vende de aktuelle muligheder samt træffe aftale om en rundvisning.

Bilag til ansøgningen

  • En kortfattet, begrundet ansøgning.
  • Angivelse af om du ønsker at søge om en enkeltmandsstudiebolig eller/og en dobbelt (i så fald skal du angive, hvem du ønsker at bo sammen med).
  • Dokumentation for egnethed til gymnasiet.
  • Hvis du bliver optaget på Slotskollegiet, beder vi dig udfylde en række helbredsoplysninger.

Opskrivning på vores venteliste er bindende. Det koster et indmeldelsesgebyr på 1000 kr.

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales dog i tilfælde af, at man tilbydes og accepterer tilbud om at flytte ind i den først ledige studiebolig. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ligeledes, hvis du ikke kommer i den heldige situation, at vi faktisk kan tilbyde dig en studiebolig til det ønskede tidspunkt.

Du vil få et nummer ved opskrivning – men vores venteliste er ikke udelukkende anciennitetsbaseret. Det er bestyrelsens mål, at de elever, som bor på Slotskollegiet, afspejler en vis mangfoldighed, hvad angår køn, alder og geografi. Ligeledes er det et formuleret mål, at minimum 75% af Slotskollegiets beboere inden for en årrække er elever, som bor mere end 20 km fra skolen, og at 50% bor helt uden for skolens normale optagelsesområde.

Scroll to Top