Hjem / Ny DG elev? / Slotskollegiet / Hvordan ansøger du?

Hvordan ansøger du?

Hvad gør du helt konkret, hvis du ønsker at bo på Slotskollegiet?

Slotskollegiet optager løbende nye beboere, som der bliver ledige studieboliger til.

Det er muligt at blive skrevet på venteliste, hvis der aktuelt ingen ledige studieboliger er eller hvis man først søger om at flytte ind på et senere tidspunkt (f.eks.  august måned i det år, hvor man starter i gymnasiet) – eller når man starter i 2.g – eller når man bliver 18 år osv.

Som udgangspunkt har vi ansøgningsfrist d. 1. marts for indflytning til august i det kommende skoleår. 

Herefter vil vi fordele de boliger, der bliver ledige pr. 1/8 det kommende skoleår. Når du har indsendt din ansøgning, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Du vil modtage besked, om du faktisk får tilbudt en bolig ultimo april. Hvis du bor uden for skolens normale søgeområde, vil du dog allerede, inden du søger ind på STX på Dronninglund Gymnasium, kunne få svar på, hvorvidt du kan få en ledig bolig på kollegiet.  

Er der flere ansøgere, end vi har studieboliger til, vil de ansøgere, der ikke umiddelbart optages på kollegiet, få tilbudt plads på en venteliste, da der kan opstå et antal ledige pladser i løbet af året. Det vil normalt være afgørende for at blive optaget på kollegiet i løbet af skoleåret, at der også er plads i gymnasiet på den ønskede studieretning.

Ansøgningen til vores Slotskollegium kan dog også indsendes hele året - vi modtager til enhver tid ansøgninger til det aktuelle skoleår samt de to kommende skoleår.

Ansøgning foregår ved, at du sender en ansøgning pr. mail til Dronninglund Gymnasium.

Vi anbefaler dog, at du først kontakter rektor Lars Jørgensen: lj@drlund-gym.dk tlf. 98843044 – for at vende de aktuelle muligheder samt træffe aftale om en rundvisning.

Bilag til ansøgningen

  • Angivelse af ønsket indflytningstidspunkt.
  • Angivelse af om du ønsker at søge om en enkeltmandsstudiebolig eller/og en dobbelt (i så fald skal du angive, hvem du ønsker at bo sammen med).
  • Dokumentation for egnethed til gymnasiet.
  • Hvis du bliver optaget på Slotskollegiet, beder vi dig udfylde en række helbredsoplysninger.

Datoen for modtagelse af din ansøgning vil blive registreret og have en vis betydning – men vores venteliste er ikke udelukkende anciennitetsbaseret. Det er bestyrelsens mål, at de elever, som bor på Slotskollegiet, afspejler en vis mangfoldighed, hvad angår køn, alder og geografi. Ligeledes er det et formuleret mål, at minimum 75% af Slotskollegiets beboere inden for en årrække er elever, som bor mere end 20 km fra skolen, og at 50% bor helt uden for skolens normale optagelsesområde.

Scroll to Top