Psykologordning

Formålet med psykologordningen er at fastholde de unge i uddannelsen ved at tilbyde hjælp til at behandle psykologiske og sociale problemer. Disse problemer behøver ikke at have relation til skolen.

Eleven kan opfordres til at benytte psykologen; men i de fleste tilfælde er det eleven, der på eget initiativ er opsøgende via studievejlederen. Der foregår ingen rapportering til skolens leder eller studievejledere, med mindre eleven og psykologen bliver enige herom.

Vores gymnasium har tilknyttet psykolog Inge Balslev. Hendes faste træffetid er 4 timer 1 gang om måneden. Det vil også være muligt at få yderligere tid i Inge Balslevs egen praksis i Hjørring – her skal der dog selv sørges for transport.

Nogle elever kan nøjes med en enkelt kontakt med psykologen, mens andre har flere møder i egentlige behandlingsforløb, sædvanligvis 3-4.

Emneregistret for henvendelser på amtsplan er bredt og omfatter f.eks.:

Identitetsproblemer
Selvværdsproblemer
Nedtrykthed og egentlige depressioner
Psykiske problemer
Familieproblemer i meget bred forstand og ofte i helt almindelige familier!
Præstationsangst f.eks. i.f.m. eksamen.
Ordningen har været en stor hjælp for de faste studievejledere, ikke mindst pga. muligheden for kvalificeret rådgivning i vanskelige sager.

Det er studievejlederne, der står for kontakten til psykologen. Der er ikke længere mulighed for direkte henvendelse til psykologen.

Scroll to Top