Hjem / Ny DG elev? / Trivslen på DG

Trivslen på DG

I disse år oplever mange unge, at de føler sig presset af skolen, deres forældre og deres egne forventninger. Det er en stor opgave for en ungdomsuddannelse at give unge en tryg skoledag, hvor de udfordres fagligt og personligt på en måde, der motiverer dem til at deltage aktivt i fællesskabet, både det lille på skolen og det store ude i samfundet. 

Denne vigtige opgave er Dronninglund Gymnasium en del af. 

Derfor er det dejligt, at vores elever år efter år giver udtryk for, at de trives rigtigt godt på Dronninglund Gymnasium. De er glade for at gå i skole, de føler, at de hører til på DG, og at de udfordres fagligt, lærerne respekterer dem, og der er et godt fællesskab i deres klasse.

Det er rigtigt godt – for når man trives, lærer man også meget!

På DG deltager alle elever, lærere og det øvrige personale i faglige og sociale aktiviteter, som går på tværs af klasser og årgange. Vi kalder dem DG-aktiviteter, for at understrege betydningen af fællesskabet på DG. Det skal kunne mærkes, når du træder ind i skolen og huskes i kroppen mange år, når du går ud…

Også de årlige nationale trivselsundersøgelser viser, at Dronninglund Gymnasiums elever trives. Vi ligger markant over landsgennemsnittet, og som nedenstående dokumentation viser, så er det lykkedes for os gennem flere år at skabe en høj elevtrivsel gennem trygge rammer og et stærkt fællesskab.

2023/2022 – Elevtrivsel på Dronninglund Gymnasium sammenlignet med landsgennemsnittet.

Den lysegrønne er Dronninglund Gymnasium.

2021/2020 – Elevtrivsel på Dronninglund Gymnasium sammenlignet med landsgennemsnittet.

Den lysegrønne er Dronninglund Gymnasium

2020/2019 – Elevtrivsel på Dronninglund Gymnasium sammenlignet med landsgennemsnittet.

Den mørkegrønne er Dronninglund Gymnasium

2018 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den højeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

2017 – skolerne foretog ingen elevtrivselsundersøgelser på grund af nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet.

2016 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den næsthøjeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

2015 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den højeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

2014 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den højeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

2013 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den højeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

2012 – Dronninglund Gymnasium var den skole, der havde den højeste elevtrivsel i ENOVAS undersøgelse af trivsel på ungdomsuddannelserne.

Scroll to Top