Hjem / Ny DG elev? / Opstarten på DG

Opstarten på DG

Her kan du scrolle dig ned igennem den traditionsrige første tid på DG, og se hvad du har i vente som ny DG elev.

Første skoledag

Første skoledag bliver du budt velkommen i fællesarealet af 2.g'erne og 3.g'erne - og ikke mindst dine tutorer.

Skemaet for første skoledag er specielt tilrettelagt, så du får mulighed for at lære dine tutorer og nye klassekammerater at kende.
Der vil også være en time med klassens “klasselærer”, som vi kalder “tovholder” og en enkelt fagtime. Formodentlig vil du få lektier for.
Bøger udleveres lidt efter lidt i timerne. Du behøver ikke binde bøgerne ind, men det er vigtigt at du skriver navn i bøgerne.
Den første uge vil der være mange særlige introduktionstimer, fx til vores IT-systemer, skovskolen og studievejledning.

Dine tutorer

Det første indtryk kan være overvældende, når du som ”sut” bliver modtaget af hele gymnasiet til den traditionelle velkomst i fællesarealet.
Allerede fra dag 1 får du og din nye klasse derfor tilknyttet tutorer fra 2. og 3.g-klasserne.
Tutorerne har flere opgaver: de vil introducere dig til livet på gymnasiet og vil hjælpe dig og dine nye klassekammerater til rette.
Tutorerne er tilknyttet dig og din klasse frem til jul.

Skovskole

Om onsdagen i anden uge bliver I sendt på Skovskole, der foregår i Storskoven. Alle nye 1.g’ere og deres tutorer deltager og du får god mulighed for at lære de andre 1.g’ere at kende.
Skovskolen byder på overnatning i det fri, bygning af rafte-broer og andre opgaver, der skal teste og udvikle jeres samarbejdsevner.

Kørekort til gymnasiet

Overgangen fra at være folkeskoleelev til at være gymnasieelev kan være en stor omvæltning for nogle.
Derfor har vi tilrettelagt et kursus, som vi kalder ”kørekortet”.
Der er flere formål med kørekortet. Først og fremmest vil vi styrke elevernes evne til at organisere deres skolearbejde og måske særligt deres hjemmearbejde.
Dernæst vil vi styrke elevernes læring gennem større fokus på, hvordan klassen fungerer som læringsfællesskab m.a.o. klasserumskulturen i en klasse. Klassen har stor betydning for, hvordan den enkelte elev klarer sig fagligt. Derfor er det vigtigt, at en klasse er velfungerende både socialt og fagligt.
Vores mål er også at styrke indsatsen overfor elever med læse- stave- skrive eller talproblemer samt elever med problemer af mere personlig eller social karakter.

Hvis dårlige vaner og negative holdninger får lov til at udvikle sig, er det sværere at ændre dem, og derfor er en tidlig indsats både overfor den enkelte og klassen som helhed nødvendig. Det gælder både ved fraværsproblemer, manglende skriftlige afleveringer og problemer med at få lavet lektier.

Sprogzonen

Som et led i undervisningen i Almen Sprogforståelse (AP) får 1g’erne besøg af SprogZonen.
Rasmus og Søren, som begge er lingvister og retorikere, får med en sprogdag gjort den tørre grammatik levende.
Eleverne får åbnet deres øjne for det der faktisk ligger lige for næsen af dem – nemlig sproget. Og de får en guidet tur ind i det sprogligt ukendte.
Alt sammen fyldt med sjove, overraskende og underfundige aha-oplevelser.

Introfest

Og så har vi selvfølgelig september måneds introfest.
Introfesten er den første af de 5-6 gymnasiefester, der afholdes i årets løb.
Introfesten står i 1.g’ernes tegn. Du og de andre 1.g’ere spiser sammen på skolen, inden gymnasiets øvrige klasser kommer og deltager i festen senere på aftenen.
Du kan også se frem til julefesten og fastelavnsfesten. Feståret kulminerer med 3.g’ernes traditionsrige gallafest, hvor der bydes op til lancier.

Idrætsdag

Idrætsdagen byder på en masse utraditionelle konkurrencer, hvor det ikke bare er fysisk styrke, det kommer an på.
Konkurrencerne varierer fra år til år – vi haft både tvekamp, forhindringsløb, fodbold og touch rugby. Alt sammen krydret med mere eller mindre retfærdige regler…
Alle klasser deltager i kampen om den eftertragtede præmie: kagemand til hele klassen!

Scroll to Top