Hjem / Ny DG elev? / Introkurser og brobygning

Introkurser og brobygning

Introduktionskurser for 8. klasse

Kurserne tilbydes i foråret. Alle dage starter kl. 8.10 og slutter kl. 14.50. Kurset varer 1-2 dage.

Den første dag starter med diasshow om gymnasiet og rundvisning.
Programmet er sammensat så du både kommer til at deltage i undervisning, som er specielt tilrettelagt for jer, og kommer til at overvære almindelig undervisning i 1.g og 2.g klasserne.
De specielt tilrettelagte timer vil give dig et indtryk af de forskellige studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag samt en del af de andre fag, som du får i gymnasiet.

Du vil få orientering om gymnasiets opbygning, og hvad en studentereksamen kan bruges til.
Programmet afsluttes med en spørgetime, hvor tutorerne er til stede. Du vil her kunne få flere oplysninger om forskellen mellem folkeskole og gymnasiet samt sociale aktiviteter i gymnasietiden.

Du vil komme til at deltage i særlige aktiviteter, hvis de finder sted i løbet af dit besøg. De særlige aktiviteter kan være fællestimer, XL-samling, musikhullet, eller hvad der nu lige er på plakaten.
Du vil kunne købe mad i vores kantine. I middagspausen spiser du sammen med dine tutorer i fællesarealet.

Transport: Busserne passer med vores mødetid om morgenen og om eftermiddagen.

Det endelige dagsprogram får du udleveret af din UU vejleder ca. 14 dage før besøget, eller det bliver tilsendt direkte til dig.

Brobygning for 9. og 10. klasse

Kurserne tilbydes i efteråret. Alle dage starter kl. 8.10 og slutter kl. 14.50 (dog kl. 13 på fredage). Kurset varer 2-3 dage.

Indholdet er tilrettelagt, så du vil få mulighed for at danne dig et indtryk af det faglige niveau, studieretninger, de kunstneriske fag og en del af de andre fag i gymnasiet.

Du vil også få et indtryk af de sociale aktiviteter i og udenfor skoletiden. Hvis der sker fælles aktiviteter under besøget, deltager du i disse.

Besøget starter med orientering om gymnasiet og rundvisning. Tutorer vil hjælpe dig og de andre brobyggere de forskellige dage, bl.a. spise sammen med jer plus være tilstede i nogle af timerne (modulerne).
Herefter tilrettelægger vi timer i fagene specielt for jer. Dagene vil indeholde nogle af studieretningsfagene samt forsøg.

Du får mulighed for at overvære
almindelig undervisning i 1.g og 2.g. Såfremt der kun er få gæster følger du mest forskellige klasser.
Besøget afsluttes med en spørgetime.

Kantine: Kantinen - Cafe´Eatpoint - har åbent i 10 og 12 frikvarteret.

Transport: Busserne passer med vores mødetid om morgenen og om eftermiddagen.

Det endelige program for brobygningsdagene får du tilsendt både som mail og som brev ca. 14 dage før besøget.

Scroll to Top