Elevrådet

DG’s elevråd er aktivt og ansvarligt, og også derfor en vigtig samarbejdspartner for skolens ledelse og lærere. Elevrådet spiller en vigtig rolle i vores forsøg på at bevare og forbedre den gode elevtrivsel.

Elevrådet bliver spurgt til råds og er med til at tage beslutninger, der påvirker elevernes hverdag, fx indretning af fællesarealet og indkøb af udstyr til arrangementer.

Sammen med festudvalget er elevrådet involveret i mange aktiviteter på skolen. At være elevrådsmedlem er en mulighed for at få indflydelse samtidig med at man lærer andre elever at kende på tværs af klasser og årgange.

Elevrådet består af 1 elevrådsrepræsentant fra hver klasse (og en suppleant). Formand og næstformand vælges for to år af gangen. Alle elever har stemmeret til dette valg.

Elevrådet har 3 underudvalg: Økonomi-, PR-, og projektudvalget

Økonomiudvalget har til opgave at holde styr på elevrådets økonomi. Her behandles forslag fra elever og de andre udvalg for at skabe de bedst mulige økonomiske rammer.

PR-udvalget varetager elevrådets PR og kommunikation ud til eleverne. Dette udvalg er det direkte ansigt ud af til. Det er udvalgets opgave at kommunikere oplysninger fra de andre udvalg ud i forbindelse med eventuelle aktiviteter, projekter og andet information.

Projektudvalget skal skabe projekter for eleverne, der er med til at fremme triveslen. Desuden skal de sortere forslag til projekter fra eleverne og ledelsen efter relevans, nødvendighed og mulighederne for, at det kan lade sig gøre.

elevråd 2021
Scroll to Top